Exjobbspresentation - Marcus Wilkens

  • Datum: –12.00
  • Plats: Via Zoom: mötes ID: 661 1249 2876, lösen: 202020 https://uu-se.zoom.us/j/66112492876?pwd=SHo1R0FySmRQVjkzZEoxV01mQ2xWUT09
  • Föreläsare: Marcus Wilkens
  • Kontaktperson: Marcus Wilkens
  • Seminarium

Modeling and Simulation of a Shortest Path Enthalpy Change (SPEC) HVAC System with Liquid Desiccant

Inom många industrier är det av yttersta vikt att ett korrekt luftklimat hålls för att säkerställa kvaliteten på produkterna, vare sig det är mediciner, glass eller för att undvika korrosionsskador på maskiner.  Detta ställer höga krav på ventilationssystemen i dessa lokaler som måste kunna hantera inte bara temperaturskillnader i den inkommande luften, men i de flesta fall också luftfuktigheten i dessa luftflöden.

Det nya systemet shortest path enthalpy change (SPEC), från AirWaterGreen har visat sig ha mycket hög potential när det gäller styr- och kontrollsystemsimplementering.

Målet med det här projektet var att ta fram simuleringsmodell som noggrant beskriver prototypen av systemet, och visar på möjligheter inte bara för kontroll och exakt driftstyrning, men även för möjligheten att i detalj undersöka systemets delar för att hitta en optimal konfiguration.

Handledare: Erik Bjernulf, CTO AirWaterGreen
Ämnesgranskare: Jacob Eriksson, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Karin Berg