Moving Baltic Sea Region to carbon neutral mobility – opportunities and challenges

I vår femte session av seminarieserien "Space Bridges 2.0", kommer vi att fokusera på utvecklingen av resande med låga koldioxidutsläpp. Med specifik fokus på Östersjöregionen med dess utmaningar och möjligheter.

För denna session har vi bjudit in flertalet experter inom områdena låg- och utsläppsfritt resande. Vi kommer bland annat diskutera infrastrukturella lösningar för elfordon, stadsplanering för hållbart resande, självkörande bilar och hur sociala beteendens viktiga roll i övergången mot ett resande med låga koldioxidutsläpp.

The Baltic University Programme Nationella Centre i Lettland vid Riga Technical University står som värd för session i samarbete med the Baltic University Programmes koorderande sekretariat vid Uppsala Universitet.

Seminariet ges på engelska.

Välkommen!

Moving Baltic Sea Region to carbon neutral mobility – opportunities and challenges