Rebecca Wallbank – Disputation

Rebecca Wallbank försvarar sin doktorsavhandling Trust in Aesthetic Testimony.
 

Mer information, fulltext och abstract i DiVA