TID-kollokvium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Stora seminarierummet
  • Föreläsare: Gustav Bockgård
  • Kontaktperson: Gustav Bockgård
  • Seminarium

Analys av forskningsintervjuer med kvinnor som lever i hemlöshet

Jag deltar i ett tvärvetenskapligt, i första hand vårdvetenskapligt, projekt som bedriver forskning om och med kvinnor som lever i hemlöshet. Min huvuduppgift i projektet är att analysera de forskningsintervjuer som har genomförts. Under kollokviet presenterar jag projektet, och i synnerhet min egen forskning. Vidare leder jag en datasession där vi gemensamt analyserar valda delar av materialet. Slutligen tar jag gärna emot synpunkter på en text som jag håller på att skriva, där jag med hjälp av MCA analyserar intervjuarnas agerande, närmare bestämt hur de aktualiserar olika egna identiteter under samtalens gång. Den som vill läsa textutkastet i förväg får ta kontakt med mig.