TID-kollokvium: Pia Visén och Yvonne Hallesson

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom/Engelska parken
  • Föreläsare: Pia Visén och Yvonne Hallesson
  • Kontaktperson: Yvonne Hallesson
  • Seminarium

Pia Visén och Yvonne Hallesson: Att förlora eller slå vakt om sitt språk. En kritisk analys av hur de nationella minoritetsspråken positioneras i svenskämnets läroböcker för gymnasiet