TID-kollokvium: Anna Lindström

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom/Engelska parken
  • Föreläsare: Anna Lindström
  • Kontaktperson: Gustav Bockgård
  • Seminarium

Anna Lindström: Snälla virus, elaka bakterier och antibiotika: Analys av förhållningssätt i primärvårdskonsultationer för luftvägsinfektion