TID-kollokvium: Anna Lindström

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2040
  • Föreläsare: Anna Lindström
  • Kontaktperson: Gustav Bockgård
  • Seminarium

Anna Lindström: Intrång i epistemiska och deontiska territorier i primärvårdskonsultationer för luftvägsinfektion. När patienter efterfrågar C-reaktivt proteinprov.

När läkare och sjuksköterskor ska ställa diagnos och behandla patienter i primärvården har de grovt förenklat tre verktyg till sitt förfogande: patientens egen berättelse om symptom och sjukdomsförlopp, fysisk undersökning och kliniska prover. För patienter med symptom på luftvägsinfektion kan ett C-reaktivt proteinprov (i folkmun kallat snabbsänka) ge vägledning i huruvida infektionen är orsakad av virus eller bakterier. En viral infektion kan inte behandlas med antibiotika. En bakteriell infektion kan läka ut av sig själv men i vissa fall kan det vara befogat att ge antibiotika. Nationella riktlinjer för CRP-provtagning föreskriver att provet bara ska ordineras när andra aspekter av den kliniska konsultationen (patientens beskrivning av symptombild och sjukdomsförlopp eller fynd från den fysiska undersökningen) pekar mot en bakteriell diagnos.  

 

På kollokviet kommer jag att presentera exempel där patienter efterfrågar ett CRP-prov. Efter en kort inledning kommer vi att diskutera exemplen tillsammans. Den som deltar i kollokviet kommer att få skriva under en förbindelse om tystnadsplikt. Mejla Anna om du har frågor om detta.

 

Studien är en av flera delstudier i projektet Antibiotic prescription in Swedish primary care consultations. Huvudsökande: Anna Lindström. Doktorand: Klara Bertils. Affilierade forskare: John Heritage, University of California, Los Angeles, Rebecca Barnes, University of Oxford och Thomas Tängdén, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet. Forskningsassistent: Daniel Lindbom. Projektet är delvis finansierat av Uppsala Antibiotic Center.