(FRAMFLYTTAT) Elena Prats – Slutseminarium

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom (kontakta Tommaso Braida för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Tommaso Braida
  • Seminarium

Högre seminariet i rättsfilosofi

(OBS! Framflyttat. Nytt datum meddelas senare.)

Slutseminarium för Elena Prats, Uppsala universitet och avhandlingen The Value of Values.

Opponent är Mauro Zamboni, Stockholms universitet.