Exjobbspresentation - Linnéa Hahne

  • Datum: –10.00
  • Plats: Via Zoom: mötes ID: 661 1249 2876, lösen: 202020 https://uu-se.zoom.us/j/66112492876?pwd=SHo1R0FySmRQVjkzZEoxV01mQ2xWUT09
  • Föreläsare: Linnéa Hahne
  • Kontaktperson: Linnéa Hahne
  • Seminarium

Studie över klimatförändringars påverkan på dynamisk ledningskapacitet

En luftlednings ledningskapacitet bestämmer hur mycket ström som kan överföras i ledningen. Traditionellt har den maximala ledningskapaciteten hos en ledning bestämts genom en statisk gräns som beräknas utifrån designparameterar och väderantaganden som baserats på ett värsta fall scenario. Men under många tidsperioder gäller inte värsta fall scenariot och därmed skulle det vara möjligt att utöka ledningskapaciteten. Dynamisk ledningskapacitet använder istället luftledningens termiska egenskaper samt väderdata och därmed kan ledningskapaciteten istället bestämmas i realtid. Således är det möjligt att under flera tidsperioder utöka kapacitetsgränserna för luftledningar.

Om ledningskapaciteten för en luftledning ska anpassas efter väderförhållanden är det av betydelse att kunna förutsäga om vädret kommer att ändras i framtiden. FNs klimatpanel, SMHI och Naturvårdsverket rapporterar att så är fallet. Medeltemperaturen har på senare år ökat och extrema väderhändelser uppstår mer frekvent. Utifrån dessa observationer är det av betydelse att undersöka hur ett förändrat klimat påverkar en luftlednings faktiska ledningskapacitet.

Om du vill lära dig mer om hur klimatförändringar påverkar en luftlednings ledningskapacitet är du varmt välkommen att delta under min examensarbetespresentation.


Handledare: Zorica Petrovic, AFRY
Ämnesgranskare: Johan Forslund, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Sarah Kunz