Informationsmöte Inst för neurovetenskap

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/64698866056
  • Föreläsare: Bland andra Lars Rönnblom, ny prefekt, Katarina Tillgren, ny chefsadministratör och Simon Cervenca, ny professor i Psykiatri.
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: +46704250571
  • Internt

Informationsmöte för alla medarbetare vid Inst för neurovetenskap

Zoom link: https://uu-se.zoom.us/j/64698866056

Thursday 10 th of June, at 14.00-16.30, via zoom

Current information from the Department – Lars Rönnblom, new Head of Department and Katarina Tillgren, new Chief Administrator.

”Precision medicine in psychiatry - fake news or a brave new world?”

– Simon Cervenka, Professor in Psychiatry

The meeting will be held in English

Welcome!