Disputation: Enter the Dragon

  • Datum: –16.00
  • Plats: Hörsal 2. Antalet tillgängliga platser i salen är mycket begränsat p g a pandemisituationen. Disputationen kan följas via Zoom.
  • Doktorand: Alexander Gorgijevski
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Företagsekonomiska institutionen
  • Kontaktperson: Golondrian Janke
  • Disputation

Alexander Gorgijevski försvarar sin doktorsavhandling i företagsekonomi: Enter the Dragon: Toward a Micro-political View on Subsidiary Initiatives

Opponent
Professor Jens Gammelgaard, the Department of International Economics, Government and Business, Copenhagen Business School.

Betygsnämnd
Professor Gabriel Benito, the Department of Strategy and Entrepreneurship, BI Norwegian School of Business
Professor Ingegerd Waernbaum, Statistiska institutionen, Uppsala universitet
Docent Desirée Blankenburg Holm, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Ordförande vid disputationen
Docent Christine Holmström Lind, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Disputationen kommer att hållas på engelska.

Disputationen kan följas via Zoom. Kontakta Golondrian Janke för att få en zoomlänk till disputationen.

Abstract, fulltext och mer information i DiVA