Elina Stengård – Disputation

  • Datum:
  • Plats: Zoom (kontakta Christine Fawcett för länk)
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Christine Fawcett
  • Disputation

Elina Stengård försvarar sin avhandling Information Integration in Perception and Cognition: Exploring the Perception-Cognition Gap

Abstract, mer information och fulltext i DiVA

Elina Stengård – Disputation