Johanna M. Hoppe – Disputation

  • Datum:
  • Plats: Zoom (kontakta Monica Buhrman för länk)
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Monica Buhrman
  • Disputation

Johanna M. Hoppe försvarar sin avhandling Emotional mental imagery and the reduction of fear within the mind’s eye

Abstract, mer information och fulltext i DiVA