Excellent lärare, steg 2: Verkstad - så skriver du din ansökan

Under denna verkstad, som är en uppföljning av det mer generella seminariet i Steg 1, får du mer konkret stöd i ditt ansökningsskrivande. Vi tittar på din pedagogiska skicklighet i förhållande till kriterierna för Excellent lärare.

Möjliga frågor att diskutera är bland andra: Vad är mina styrkor och svagheter i relation till kriterierna? Hur kan jag koppla det jag gjort till didaktisk teori och erfarenhet? Vilken evidens behöva för att visa min praktik? Det är en fördel om du börjat tänka på utformningen av din ansökan och pedagogiska portfölj, så att vi kan diskutera konkreta frågeställningar.

Ingen föranmälan behövs. Verkstaden ges på svenska (eftersom svenskakunskaper krävs för att kunna bli antagen som excellent lärare).

TURs tre steg mot en ansökan till Excellent lärare
TUR erbjuder stöd i tre steg för ansökningsskrivandet:
Steg 1: Övergripande information om Excellent lärare, kriterier och pedagogisk portfölj
Steg 2: Så skriver du din ansökan. Här är det mer fokus på din pedagogiska skicklighet i förhållande till kriterierna (se ovan).
Steg 3: En verkstad där vi återkopplar på varandras utkast till portföljer De tre stegen ger en god hjälp att skriva fram och reflektera över den egna pedagogiska skickligheten i relation till kriterierna för Excellent lärare.

Observera att inget av de tre stegen ger svar på om din ansökan är tillräcklig för att du ska bli antagen. Den granskningen hanteras av Nämnden för excellenta lärare med hjälp av externa sakkunniga.

Välkommen! Stefan Pålsson & Marcus Lundberg (TUR)