Excellent lärare steg 3: Återkoppling på din ansökan

Detta tredje steg i stödprogrammet ger dig chansen att få återkoppling på din pedagogiska portfölj innan du lämnar in din ansökan om att bli antagen som excellent lärare.

Obs! Det krävs föranmälan inklusive utkast till portfölj. 

Detta tredje steg i stödprogrammet ger dig chansen att få återkoppling på din pedagogiska portfölj innan du lämnar in din ansökan om att bli antagen som excellent lärare.
Obs! För att delta i mötet krävs föranmälan inklusive utkast till portfölj. Detta skickas till Pia Westerlund, pia.westerlund@uadm.uu.se senast 27 januari. Utkast till portfölj krävs för att få god återkoppling från oss och från övriga deltagare.
Vi ger under mötet återkoppling på ditt utkast i små grupper. Vi ger även mer generella synpunkter utifrån insända portföljer och vanligt förekommande kommentarer från sakkunniga.
Notera att återkopplingen inte ger svar på om ansökan kommer att bli antagen. Den granskningen hanteras av Nämnden för excellenta lärare med hjälp av externa sakkunniga.

TURs tre steg mot en ansökan till Excellent lärare
TUR erbjuder stöd i tre steg för ansökningsskrivandet. Detta för att du ska få god hjälp att skriva fram och reflektera över den egna skickligheten i relation till kriterierna för Excellent lärare. Steg 1 behandlar pedagogisk portfölj och hur man skriver fram sina pedagogiska meriter generellt. I steg 2 tittar vi på hur du kan skriva din ansökan till Excellent lärare, och i steg 3 (denna verkstad) handlar det om återkoppling på din ansökan.

Välkommen! Stefan Pålsson & Marcus Lundberg (TUR)