Presentation av Examensarbete E

  • Datum: –10.00
  • Föreläsare: Zixuan Wang
  • Kontaktperson: Georgios Dimitroglou Rizell
  • Seminarium

Uppsatsens titel: "Local unknottedness of planar Lagrangians with boundary"

Presentationen ges via Zoom

Presentation ges på engelska. För sammanfattning, se den engelskspråkiga versionen av denna sida.