Michael Sappol: "Queer Anatomies"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken – Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Solveig Jülich
  • Seminarium

Högre seminariet

Michael Sappol, Uppsala universitet, presenterar ett textunderlag med titeln “Queer Anatomies: Aesthetics and perverse desire in 18th- and 19th-century anatomical illustration; or the epistemology of the anatomical closet”.

Seminarium på engelska