Att kommunicera forskning ur ett nyttoperspektiv

  • Datum: –12.00
  • Plats: Zoom
  • Webbsida
  • Arrangör: UU Innovation i samarbete med Patent- och registreringsverket
  • Kontaktperson: Nhils Forslund
  • Seminarium

Seminariet ger en praktisk översikt av några användbara verktyg för att strukturera och presentera forskningsresultat ur ett kommersiellt perspektiv eller med avseende på annan samhällsnytta. Verktygen inkluderar metoderna Impact Planning Canvas, Lean Canvas och SRI NABC.

Det här är det fjärde och sista seminariet inom ramen för kursen Intellectual property in research: strategies and practices som ges av UU Innovation i samarbete med Patent- och registreringsverket, PRV under perioden 8-29 september.

Kursen riktar sig till doktorander, postdoktorer och forskare från alla vetenskapsområden vid Uppsala universitet.

För doktorander är kursen poänggivande och motsvarar 3 hp i din forskarutbildning. Övriga deltagare som fullgör kursen får ett kursintyg.

Kursen i sin helhet ger en översikt över olika typer av immateriella rättigheter och hur de kan användas för att skapa ytterligare värde av forskningsresultat. Deltagarna får även verktyg för att hitta användbar information från patent inom sitt forskningsområde och för att kunna strukturera och presentera forskning med avseende på potentialen för värdeskapande samhällsnytta via innovation.

Kursen ges på engelska.

Länk till mer information om kursen och anmälan.

Sista anmälningsdag är 31 augusti.