Lisa Grahn – Slutseminarium

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Eng6-0022
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Lisa Grahn slutventilerar sin doktorsavhandling Jernbanans mödrar. Kropp, moderskap och berättande i Sara Lidmans Jernbanesvit.

Opponent: FD Anna Salomonsson, Linnéuniversitetet.

Manuskriptet finns tillgängligt vid institutionen och kan rekvireras via e-post till lisa.grahn@littvet.uu.se fr.o.m. den 2 september.