Presentation av Examensarbete E

  • Datum: –12.00
  • Föreläsare: Zhe Huang
  • Kontaktperson: Rolf Larsson
  • Seminarium

Uppsatsens titel: "Fitting Yield Curve with Dynamic Nelson-Siegel Models: Evidence from Sweden"

Presentationen ges via Zoom

Presentation ges på engelska. För sammanfattning, se den engelskspråkiga versionen av denna sida.