Presentation av Examensarbete E

  • Datum: –15.30
  • Föreläsare: Zachary Pence
  • Kontaktperson: Anders Karlsson
  • Seminarium

Upsatsens titel: “Metric Functionals and the Invariant Subspace Problem”.