Mentorsnätverk: TekNats pedagogiska akademi + Bitr. UL

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet S:a Fakultetsrummet 13167
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Maja Elmgren
  • Seminarium

TekNats pedagogiska akademi tillsammans med nätverk för biträdande universitetslektorer