TUR:s pedagogiska jullunch

  • Datum: –13.30
  • Plats: ITC 6140
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Maja Elmgren
  • Kulturevenemang