NCK-dagar för yrkesverksamma

  • Datum:
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Nationellt centrum för kvinnofrid
  • Kontaktperson: NCK:s utbildningsenhet
  • Temadag

30 september och 1 oktober 2021 arrangeras NCK-dagarna för yrkesverksamma, två dagar med digitala föreläsningar. Dagarna erbjuder en introduktion till kunskapsområdet och fördjupning inom vissa ämnen där inbjudna forskare delar med sig av sin kunskap.

Dagarna ersätter de årliga introduktionsdagarna som NCK tidigare har arrangerat, men som inte kan genomföras under 2021 med anledning av restriktionerna.

NCK-dagarna vänder sig främst till personer som arbetar inom kommunala verksamheter, vården, rättsväsendet, myndigheter eller idéburen sektor.

Dagarna är kostnadsfria.

Dag 1 är en introduktion till kunskapsområdet med tid för gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte.
Dag 2 erbjuder fördjupningar inom vissa ämnen med inbjudna föreläsare och forskare.

Mer information och anmälan på NCK:s webbplats