Extra TID-kollokvium 21 juni 13.15–15: Om insamling och bearbetning av data från sociala medier

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/63528231810
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

TID- (Text-, interaktions- och diskurs-) kollokviet vid Uppsala universitetet har den 21 juni ett extra möte om insamling och bearbetning av data från sociala medier.

Inom seminariet får vi en föredragning av Malin Barkelind och Hanna Flyckt från Universitetsbiblioteket om datainsamling från sociala medier och om verktyg för kvalitativ analys av textdata. Därefter finns utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte om möjligheter och utmaningar av både praktiskt och principiellt slag.

Seminariet genomförs via Zoom (https://uu-se.zoom.us/j/63528231810).