Alla människors lika värde

  • Datum:
  • Plats: Gyllenhielmska biblioteket, Skytteanum, Valvgatan 4
  • Arrangör: Statsvetenskapliga institutionen och Uppsala Forum
  • Kontaktperson: Mats Lundström
  • Workshop

Syftet med workshopen är att försöka klargöra och diskutera principen om alla människors lika värde ur olika synvinklar.  Projektet motiveras av att innebörden av denna princip är både vag och oklar – trots att den används så frekvent i det offentliga politiska samtalet och trots att den tillmäts en så fundamental betydelse i all offentlig verksamhet.

Närmare bestämt är det fyra frågor som vi på olika sätt vill behandla. 1. Hur kan - eller bör – bör man tolka principen? 2. Hur kan – eller bör - man rättfärdiga principen? 3. Hur kan – eller bör – man tillämpa principen på olika områden? 4. Vilka filosofiska och religiösa rötter har principen om alla människors lika värde? Dessa frågor går i varandra och svaren bidrar på olika sätt till att fördjupa diskussionen om principens innebörd och rättfärdigande.