Livslångt lärande - hur tar Uppsala universitet en ledande men självständig roll som gynnar vår långsiktiga utveckling?

  • Datum: –16.30
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/67249080284
  • Föreläsare: Marie Wall, som lett regeringens samverkansprogram för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Johan Tysk, vicerektor teknik och naturvetenskap, leder universitetets projekt om livslångt lärande. Torsten Svensson, professor i statskunskap, tidigare vicerektor humaiora och samhällsvetenskap och tidigare ordförande i kvalitetsrådet. Cecilia Johansson, prodekan utbildning inom teknik och naturvetenskap
  • Arrangör: Uppsala universitet (rektor)
  • Kontaktperson: Anneli Waara
  • Telefon: 070-425 0718
  • Seminarium

“Livslångt lärande” har seglat upp på den politiska agendan – inte minst på grund av pandemins effekter på arbetsmarknaden. Lärosätena har fått ett förtydligat uppdrag att utveckla kurser riktade mot redan yrkesverksamma, för vidareutbildning eller omställning. Seminariet syftar till att öppna för intern diskussion om uppdraget livslångt lärande. Vad gör vi redan bra, vad kan vi göra bättre?

“Livslångt lärande” har seglat upp på den politiska agendan – inte minst på grund av pandemins effekter på arbetsmarknaden. Lärosätena har fått ett förtydligat uppdrag att utveckla kurser riktade mot redan yrkesverksamma, för vidareutbildning eller omställning.

Vid Uppsala universitet erbjuds redan stora möjligheter för yrkesverksamma och arbetssökande, bland annat finns riktade kurser för lärare, vårdpersonal och nyanlända. Det stora antalet fristående kurser erbjuder också ett rikt utbud för att bredda och fördjupa kunskaper. Samtidigt är möjligheterna att verkligen inta en ledande roll även på detta område mycket stora vid Uppsala universitet. Rektor har därför initierat ett projekt, lett av vicerektor för teknik och naturvetenskap Johan Tysk, för att samla befintliga och utveckla nya kurser med intressant innehåll och nya format.

Seminariet syftar till att öppna för intern diskussion om uppdraget livslångt lärande. Vad gör vi redan bra, vad kan vi göra bättre? Hur lär vi av varandra? Hur når vi nya yrkesgrupper? Hur kan vi samarbeta över gränser? Uppsala universitet har en stark tradition att utbilda långsiktigt för en idag okänd framtid.  Kvalitet och vetenskaplig förankring kommer i första rummet. Finns det risker med att låta yrkesverksammas specifika behov styra innehållet? Eller kan det tvärtom stimulera utveckling av nya gränsöverskridande topputbildningar?