Högre seminarium i didaktik

Jonas Johansson som lägger fram sitt 90%-manus (licentiandprojekt)

Handledare är Jenny Wiksten Folkeryd och Martin Karlberg. Läsare är Maritha Johansson, Linköpings universitet.