Boost your information seeking skills - Social Sciences and Law

  • Datum: –11.45
  • Plats: Ekonomikum Undervisningslokalen
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Camilla Larsson
  • Utbildning

Denna workshop riktar sig till doktorander, post docs eller forskare som vill uppdatera sina kunskaper i informationssökning, med fokus på samhällsvetenskap och juridik.

Innehåll:

- Hitta relevanta databaser för ditt ämne
- Effektiva sökstrategier
- Verktyg för att bedöma tidskrifters kvalitet
- Tips om hur du kan hålla dig uppdaterad i ditt ämne
- Diskussioner med andra deltagare om informationssökning

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.

Anmäl dig här.