Grants Days 2021

  • Datum:
  • Plats: Digital event
  • Arrangör: The research support units at Uppsala University.
  • Kontaktperson: Oddný Ósk Sverrisdóttir
  • Telefon: 018-4714008
  • Seminarium

Grants Day är ett 2-dagars digitalt seminarium och kommer att ge information om nationella och internationella forskningsfinansiärer och guida dig hur du lyckas med din forskningsansökan. Seminariet hålls på engelska.

Program: 

Dag 1, 24:e november: 

9:30–9:35 – Welcome!
Moderator Anna Dimberg, Professor, Uppsala University

9:35–9:45 – Introduction
Anders Hagfeldt, Vice-Chancellor, Uppsala University

9:45–10:00 – Research Support at Uppsala University
Ylva Bäcklund, Office for Science and Technology, Uppsala University

10:00–10:20 – Parallel sessions: Successful Grantees share their Experiences
Anna-Sara Lind,  Faculty of Law, Sara Mangsbo,Faculty of Pharmacy, Leif Hammarström, Dept. of Chemistry.

10:20–10:30 – Break

10:30-10:45 – Parallel sessions: Choose Funder
Riksbankens Jubileumsfond
Eva Stensköld

Cancerfonden
To be announced

10:45–11:00 – Formas
Louise Staffas

11:00–1:15 – How to Write a Successful Proposal – My Best Advice
Carolina Rydin, Office for Science and Technology, Uppsala University

11:15–1:30 – VINNOVA
Erik Litborn

11:30–11:45 – Data Office at Uppsala University
Christer Lagvik, Uppsala University Library

11:45–12:00 – EU information VINNOVA
Åsa Fritzon

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dag 2, 25 november: 

9:30–9:35 – Welcome!
Moderator Anna Dimberg, Professor, Uppsala University

9:35–9:50 – Vetenskapsrådet (VR)
To be announced

9:50–10:10 – Gender dimension for a better world: fuelling excellence in research and education

Karolina Kublickiene, GenderedInnovation Alliance, Karolinska Institutet

10:10–10:25 – Parallel Sessions: Choose Funder or Research Leader View
Stiftelsen för Strategisk Forskning

Gergana Angelova Hamberg

Cross-disciplinary projects: Reflections on why and how
Claes Fredrik Helgesson

10:25–10:35 – Break

10:35–10:55 – Parallel Sessions: Advice from Grant Reviewers

Ashleigh Harris, Dept. of English
Sven Nelander, Faculty of Medicine
Anna Qvarnström, Dept. of Biology

10:55–11:10 – Parallel Sessions: Choose Funder or Grantee
Energimyndigheten

Kajsa Paludan

How to survive the scientific competition
when working clinically

Inger Sundström Poromaa, Faculty of Medicine

11:10–11:25 – UU Innovation: Planning For Impact
Hillevi Englund

11:25–11:40 – Parallel Sessions: Choose Funder
FORTE

Inger Jonsson

MISTRA
Johan Edman

11:40–11:55 – To Lead and Develop in Academia
Rabbe Hedengren and Anna Westin
Unit for Career and Leadership in Academia, Uppsala University

11:55 Conclusion:
Moderator Anna Dimberg, Professor, Uppsala University

 

Du behöver anmäla dig senast 19 november för att kunna delta i evenemanget. 

Anmäl dig till Grants Day 2021
 

Seminariet organiseras av forskningsenheterna vid Uppsala universitet.

Ytterligare information