Grants Days 2021

  • Datum:
  • Plats: Digital event
  • Arrangör: The research support units at Uppsala University.
  • Kontaktperson: Oddný Ósk Sverrisdóttir
  • Telefon: 018-4714008
  • Seminarium

Grants Day är ett 2-dagars digitalt seminarium, 24-25 november, 9.00 – 12.00 båda dagarna.
Seminariet kommer att ge information om nationella och internationella forskningsfinansiärer och guida dig hur du lyckas med din forskningsansökan.

Program och hur du anmäler dig till seminariet kommer att presenteras efter sommaren. Seminariet organiseras av forskningsenheterna vid Uppsala universitet.