Bildningens nya vägar - seminarieserie

  • Datum: –15.00
  • Plats: Universitetshuset, sal IX
  • Arrangör: Arrangeras med stöd från Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa & CIRCUS.
  • Kontaktperson: Alexandra Borg och Julie Hansen
  • Seminarium

I seminarieserien Bildningens nya vägar välkomnas studenter och universitetsanställda att delta i ett samtal om hur bildningsideal och bildningspraktiker kan fördjupas, granskas och omformuleras.

Kort beskrivning:
I seminarieserien Bildningens nya vägar välkomnas studenter och universitetsanställda att delta i ett samtal om hur bildningsideal och bildningspraktiker kan fördjupas, granskas och omformuleras.

Ev. längre beskrivning

Bildning framhålls oftast som något positivt och till och med nödvändigt för att stödja demokrati och rättvisa i samhället. Samtidigt är bildning ett begrepp som ger utryck för olika värderingar beroende på hur det definieras och praktiseras.

Seminarieserien inleds med en panel- diskussion med några av initiativtagarna och medarbetarna bakom Literary Agenda, Handelshögskolan i Stockholm.

Literary Agenda är en flerårig satsning, finansierat med stöd av förlaget Natur & Kultur, där studenter vid Handelshögskolan diskuterar samtidslitteratur i läscirklar.  Projektet syftar till att utveckla kulturell kompetens och förmågan till självreflektion och empati.

Inbjudna gäster: 

Tinni Ernsjöö Rappe.
Manager, Art Initiative & Literary Agenda

Lars Strannegård.
Professor, rektor för Handelshögskolan och författare till Kunskap som känns (2021)

Erik Wikberg
Ek. dr, forskare Art Initiative & Literary Agenda

Välkomna!