Hur kan en kommun arbeta kommunövergripande med våldsprevention

  • Datum: –15.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala
  • Kontaktperson: Sabina Carlsson
  • Temadag

Länsstyrelsen bjuder in till en heldag med fokus på våldsprevention och hur en kommun kan påbörja ett våldsförebyggande arbete med en hela-kommunen-ansats. Vad finns det för vinster med att arbeta kommunövergripande, vilka är utmaningarna och hur kan vi samverka i arbetet.

Dagen riktar sig till verksamma i Uppsala län inom kommun, myndighet, civilsamhälle och hälso- och sjukvård, på operativ som strategisk nivå. Dagen riktar sig också till chefer och beslutsfattare samt politiker.

Syftet med dagen är att sätta fokus på det kommunövergripande våldsförebyggande arbetet. Hur stärker vi samverkan inom prevention inom en kommun, vilka utmaningar har andra mött på och vilka är framgångsfaktorerna.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Uppsalas webbplats