En halvdag om det nya barnfridsbrottet

  • Datum: –12.00
  • Plats: Karlstad, eller digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Värmland och Karlstads kommun
  • Kontaktperson: Isabel Persson
  • Temadag

Länsstyrelsen Värmland och Karlstads kommun bjuder in till en halvdag om det nya barnfridsbrottet som infördes den 1 juli. Det nya brottet innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vissa brott i en nära relation.

Målgrupp: Yrkesverksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, civilsamhället, rättsväsendet och andra som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med barn och unga.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Värmlands webbplats