Länskonferensen 2021 – Barn utsatta för våld i nära relationer

  • Datum: –15.30
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västmanland
  • Kontaktperson: Therese Clifford
  • Temadag

Vilka rättigheter har barn som utsätts för våld i nära relationer? Den frågan står i fokus på årets länskonferens i Västmanland där vi bland annat får veta hur vi kan upptäcka våldsutsatthet hos barn, vilka konsekvenser våldet kan ge och hur vi på bästa sätt kan ge stöd och hjälp samt vilka lagar som kan tillämpas.

1 Juli 2021 infördes lagen om barnfridsbrott som innebär att det är straffbart att utsätta barn för att bevittna våld och övergrepp som sker i nära relation. Barn som lever med våld i sin vardag, antingen de blir utsatta själva eller bevittnar våld, påverkas många gånger väldigt allvarligt.

Länskonferensen fokuserar i år på barnrätt utifrån våldsutsatthet; hur man upptäcker våldsutsatthet hos barn, vilka konsekvenser våldet kan ge, hur vi ger bästa stödet och hjälpen samt vilka lagar vi kan tillämpa.

Målgrupp: chefer och medarbetare inom socialtjänsten, statliga myndigheter, hälso-och sjukvård inklusive tandvård, rättsväsendet, ideella föreningar, politiker och andra intresserade i Västmanlands län.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västmanlands webbplats