Chefsforum 2021 – förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

  • Datum: –15.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västra Götaland
  • Kontaktperson: Anders Sandberg
  • Temadag

Välkommen till en fördjupningsdag om mäns våld mot kvinnor. Fördjupningsdagen riktar sig till dig som är beslutsfattare.

Efter inspirationsdagen Chefsforum – Kvinnofrid i december 2020 tar vi nästa steg och bjuder in till en fördjupningsdag. Fördjupningsdagen riktar sig till dig som verkar i eller ansvarar för arbete inom området mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.

Målgrupp: Politiker och chefer inom kommunal verksamhet, idéburen verksamhet samt chefer inom samverkande myndigheter.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats