Digital halvdagskonferens om det könsspecifika våldet

  • Datum: –12.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västra Götaland
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Västra Götaland
  • Konferens

Den 25 november anordnas en webbkonferens för att uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor. Temat för konferensen är det könsspecifika våldet.

Webbkonferensen anordnas av Dialoga – Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer, Länsstyrelsen Västra Götaland och VKV –  Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer.

Sara Skog Waller, fil.dr i psykologi, föreläser om hur mäns våld och kvinnors särskilda utsatthet omformuleras och osynliggörs. Föreläsningen berör bland annat kvinnors berättelser om att lämnas ensamma av samhället med våldet. Vidare tar föreläsaren upp vikten av omgivningens, inte minst myndigheters respons, och vikten av att synliggöra det könsspecifika våldet.

Konferensen riktar sig till medarbetare, chefer och politiker i Västra Götalands län, till exempel inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, förskola/skola samt berörda ideella organisationer.

Mer information på Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats