Högre seminarium: Jonatan Petersson

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69784725906
  • Föreläsare: Jonatan Pettersson
  • Kontaktperson: Lasse Mårtensson
  • Seminarium

Den fornsvenska Moseboksöversättningen. Iakttagelser, resultat och slutsatser

Under första halvan av 1300-talet utarbetas en kommenterad och relativt fri översättning av de fem moseböckerna på fornsvenska, som i forskningen har gått under namnet Pentateukparafrasen. Det är en tid när den fornsvenska litteraturen blommar upp förhållandevis hastigt och med överraskande avancerade verk. Vi vet ytterst lite om tillkomsten av verken under den här tiden, och det gäller även Moseboksöversättningen, som bara är bevarad i två senmedeltida handskrifter och som bara eventuellt omnämns i någon enstaka annan historisk källa. Under ett antal år och genom två forskningsprojekt har jag arbetat med Moseboksöversättningen och den textsamling som den ingår i för att försöka förstå vilken läsare och vilket sammanhang som den är avsedd för, vad syftet är med texten och hur den kan passas in i sitt 1300-tal. Under hösten har jag planerat att färdigställa ett bokmanus om texten, och på seminariet kommer jag att presentera centrala iakttagelser, resultat och slutsatser från det arbetet.