Fornnordisterna

  • Datum: –18.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/63662345386
  • Föreläsare: Matteo Tarsi
  • Kontaktperson: Lasse Mårtensson
  • Seminarium

Jón Helgasons roll i Gerplas språk

För 69 år sedan utkom romanen Gerpla av Halldór Laxness, som några få år senare fick Nobelpriset i litteratur. Romanen är en omskrivning av Fóstbræðra saga och samtidigt ett allegoriskt verk om nutida krig. Från en språkvetenskaplig synvinkel är det dock romanens språket som är av hög betydelse, eftersom författarens syfte var att "inte använda ord som inte kunde sägas ha varit till på 1000-talet" och dessutom att "skriva ett arkaiserande verk för nutida människor". Romanen skulle således vara skriven på fornisländska. När Laxness skrev romanen fick han hjälp av sin vän, filologen Jón Helgason, som då var chef för det Arnamagneanska institutet i Köpenhamn. I mitt föredrag ska jag prata om språket i Gerpla samt Jón Helgasons roll i dess utformning.