Steve Fuller: "Who's Afraid of the End of the World?"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom (kontakta Sharon Rider för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen och Engaging Vulnerability-programmet
  • Kontaktperson: Sharon Rider
  • Seminarium

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi och Engaging Vulnerabilty-seminariet

Steve Fuller, Auguste Comte Chair in Social Epistemology in the Department of Sociology, University of Warwick: "Who's Afraid of the End of the World? A Participant's Guide to the Apocalypse"