Kasper Kristensen: "Spinoza´s Conception of Philosophy"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom (kontakta Sharon Rider för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Sharon Rider
  • Seminarium

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi

Kasper Kristensen, Filosofiska institutionen, Uppsala universitet, presenterar avhandlingskapitlet "Spinoza´s conception of philosophy: aims and methods"