Högre seminarium: David Håkansson & Carin Östman

  • Datum: –16.00
  • Föreläsare: David Håkansson & Carin Östman
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Björn Melander
  • Telefon: 0707709224
  • Seminarium

Hur skönlitteraturen gjorde svenskan modern. Fiktionsprosa, författare och språkförändring 1830–1930