Högre seminarium: Ulla Börestam

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 7-0042
  • Föreläsare: Ulla Börestam
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Björn Melander
  • Telefon: 0707709224
  • Seminarium

Skandinaviska – språket som inte är (?)

Ett fenomen som länge intresserat mig är ”skandinaviska”, ett slags hybridspråk – eller föreställningen om ett sådant – som ibland uppstår vid internordisk kommunikation. Hybridspråket uppträder i skiftande gestalt och redan benämningarna är i sig intressanta. Förutom skandinaviska kan man bland annat stöta på ord som blandinaviska, polarswahili, kattegattska, svorska och svansk, ordbildningar som ofta är fyndiga och som mer eller mindre skvallrar om ”språkets” ursprung, regionalt eller språkligt. Vid seminariet kommer jag att ge en grov bild av hur jag ser på fenomenet, samt redogöra för resultatet av vissa sökningar på internet och i tidigare insamlat material för att belysa hur orden används.

Efter seminariet kommer jag att bjuda på lite ost och vin i all enkelhet. Alla välkomna även då!