Vilseledande vid examination och disciplinnämndens arbete

  • Datum: –16.00
  • Plats: Blåsenhus
  • Föreläsare: Disciplinnämndens ledamöter, universitetsjuristerna, Studentavdelningen
  • Webbsida
  • Arrangör: Prorektor, enheten för universitetspedagogik
  • Kontaktperson: Ulrika Svalfors
  • Seminarium

Pandemin och dess konsekvenser har lett till ett ökat antal disciplinärenden vid lärosäten i Sverige, så också Uppsala universitet. Mot bakgrund av bland annat detta genomförde internrevisionen vid Uppsala universitet en granskning av den interna styrningen och kontrollen av processen för hantering av misstänkt fusk vid examination (Vilseledande vid examination, 2021-04-22). Anmälan: 13 oktober.

Dagen kommer att innehålla information och diskussion om följande punkter:

Vad gör disciplinnämnden och vilken information behöver den?

Hur går en utredning till?

Vad gäller vid avstängning?

Hur går överklaganden till?

Hur kan vi informera studenter om vilseledande vid examination och hur skriver vi instruktioner inför examination?

Studenter i disciplinärenden: Studenthälsans erfarenheter och möjlighet till stöd.

Mer om seminariet och hur du anmäler dig