Anna Petronella Foultier: "Is the Dancer Creative?"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom (kontakta Irene Martinez Marin för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Irene Martinez Marin
  • Seminarium

Högre seminariet i estetik

Anna Petronella Foultier, Umeå universitet: "Is the Dancer Creative?"