Årsmöte 2021

  • Datum: –20.00
  • Plats: Online via Zoom
  • Föreläsare: Erik Fredholm
  • Kontaktperson: elin.svedin@lif.se
  • Seminarium

Exklusiv föreläsning: Erik Fredholm

Vaccinkoordinator i Region Örebro

Apotekare, Läkemedelscentrum i Region Örebro

Apotekarexamen vid Uppsala universitet 2006