Helena Franzén: Disputation

  • Datum:
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Solveig Jülich
  • Disputation

Helena Franzén försvarar sin avhandling Kroppar i förvandling: Obstetriska och embryologiska samlingar vid Uppsala universitet, ca 1830–1930. Opponent är professor Lena Lennerhed, Södertörns högskola. 

Disputationen sker på svenska.