TID-kollokvium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/69837351852
  • Föreläsare: Tiina Pitkäjärvi
  • Kontaktperson: Gustav Bockgård
  • Telefon: 0738375733
  • Seminarium

Det jag önskar diskutera är: redskapen för att multimodalt analysera uttryck för känslor, vilka är centrala för min studie. Känslor betraktas i sin tur (teoretiskt) som centrala för att binda samman en social praktik. Genom exempelmaterial hoppas jag att vi tillsammans kan se på och diskutera mina analyser.