By foot at ease: Environmental affordances for wellbeing in walking

  • Datum: –15.00
  • Plats: Digitalt seminarium via Zoom
  • Föreläsare: Thomas Höjemo
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning
  • Kontaktperson: Miguel A. Martínez
  • Seminarium