Business as usual: The dynamics of land development around flood spaces

  • Datum: –15.00
  • Plats: Digitalt seminarium via Zoom
  • Föreläsare: Rodrigo Martinez
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning
  • Kontaktperson: Miguel A. Martínez
  • Seminarium