Why long term systems perspectives are crucial for both chemical and urban design

  • Datum: –15.00
  • Plats: Digitalt seminarium via Zoom
  • Föreläsare: Brian McCarthy och Henrik Ottosson
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning
  • Kontaktperson: Miguel A. Martínez
  • Seminarium