Gendered sustainability / Intersectional perspectives on sustainability transitions

  • Datum: –15.00
  • Plats: Digitalt seminarium via Zoom
  • Föreläsare: Penilla Hagbert
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning
  • Kontaktperson: Miguel A. Martínez
  • Seminarium